Ordensregler

 1. Al motorkørsel og parkering på strandarealerne forbudt.
 2. Al parkering af motorkøretøjer på tilkørselsvejene forbudt. Der er parkeringspladser ved stranden på Øreflak og Gåsehagevej.
 3. Hastighedsbegrænsninger på 30 km/t i hele området skal respekteres. 
 4. Afbrænding af bål må ikke ske i sommerhusområderne af hensyn til brandfare. Affald til Sankt Hans bål må først henlægges på stranden i begyndelsen af juni måned.
 5. Efter ophold på stranden bedes man medtage affald og lignende og placere det i affaldsstativerne for enden af vejene ved indgangen til strandarealerne.
 6. Løsgående hunde skal holdes under kontrol.
 7. Ridning forbudt på veje og strandarealer.
 8. Ved udleje anmodes udlejeren om at gøre lejerne bekendt med følgende:
  Kun at benytte eget affaldsstativ, ligesom der ikke må henstilles affald ved siden af stativet.
 9. Kun at benytte den lejede grund med hus, idet andre sommerhusejere ikke er interesseret i, at deres grunde benyttes som henholdsvis legeplads og gangsti.
 10. Vi henstiller til at brugen af motorredskaber (plæneklippere, motorsave, buskryddere o.l.) sker med omtanke. Dvs. at man tager hensyn til sine naboer og dels overvejer inden man går igang, hvornår det forventes at genere mindst muligt og når man går igang at man mindsker støjen mest muligt.
 11. Husk at beskære træer og buske der vender mod veje, så servicekøretøjer kan komme rundt i området. Se eksakte regler fra kommunen HER

Vi beder alle – også besøgende – om at være med til at holde området pænt.

English

 1. No motoring and parking on the beach.
 2. No parking at the roadside. There are parking places at the beach on Øreflak and on Gåsehagevej.
 3. The acces roads and the whole area are subject to a speed restriction of 30 km/h.
 4. Burning of fires should not take place in the summer house area on account of the great fire risk. Be careful about throwing away cigarettes etc.
 5. After staying on the beach, please take litter and the like away with you.
 6. Untethered dogs should be kept under control by the owner.
 7. Riding on horseback along the beach and the roads is forbidden.
 8. Please, use only your own dust bin, and please do not place any rubbish by the side of the dust bin.
 9. Please, use only the house which you rented and the ground around it, as the other owners have no interests in unauthorized people using their ground as playground or footh-path.

We appeal to everybody – also visitors – to take part in maintaining of the above rules for the area, as we consider this to be in the interest of all.

Deutch

 1. Jegliche KFZ betriebene Farhzeuge sowie das Parken ist im Strandbereich verboten.
 2. Das Parken af den Hauptstrassen ist verboten. Es gibt Parkplätze am Strand, auf Øreflak und Gåsehagevej.
 3. Auf dem Zufarhtswegen sowie im ganzen Gebiet, gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Km/St.
 4. Offenes Feuer in den Sommerhausgebieten sollte wegen der grossen Feuergefaht nicht stattfinden. Seien Sie vorsichtig!
 5. Keine glühenden Zigaretten wegwerfen.
 6. Nach dem Aufenhalt am Strand, bitte die Abfälle u. dgl. mitnehmen.
 7. Hunde, die lose herumlaufen, müssen unter Kontrolle gehalten werden.
 8. Das Reiten auf Wegen und im Strandgebiet ist verboten.
 9. Nur die vorgesehenen Müllbehälter benutzen. Keinen Abfall neben dem Müllbehalter stellen.
 10. Nur das gemietete Haus, sowie die dazugehörige Grundfläche benutzen. Andere Hausbesitzern sind nicht daran interessiert, dass ihren Grundstücke als Spielfläche oder Fusspfad benutzt werden.

Wir fordern alle – auch Besuchern dazu auf, sich an die obenstehenden Regeln für unser Gebiet zu halten. Denn dies ist in unser aller Interesse.