Prissætning af løsningsmuligheder

Prissætningen af de i kapitel 2 skitserede løsningsmuligheder er baseret på Rambølls kendskab til enhedspriser fra andre kystbeskyttelsesprojekter, Kystdirektoratet og VS-Prisbogen for Anlægskonstruktioner.

Prisberegningen er foretaget som en successiv kalkulation, medtagende usikkerheder på både priser og mængder. Der angives derfor både en forventet pris, en maksimal pris og en mindste pris.

Løsning 1.1: Forlængelse og forstærkning af jordvold
Hvis kysterosionen ved Gåsehage fortsætter som i dag, vil forstærkning af jordvold, først og fremmest være nødvendig om mere end 20 år. I nedenstående pris bemærkes det, at forstærkningen indgår som den dyreste post.

BeskrivelseEnhedSandsynlig mængdeEnhedsprisDeltotal (kr)
Jordvold (råjord)kubikmeter16014022.000
Forstærkning (sten)kubikmeter730630460.000
Filterdugkubikmeter1.8004072.00
Forventet totalpris   554.000
Sandsynlig maximum   591.000
Sandsynlig minimum   517.000

Løsning 1.2: Opfyldning af gravehuller og forlængelse af jordvold
Rambølls estimat fra 1990 på den nødvendige mængde sand, til opfyldning af gravehullerne var 30.000 kubikmeter. Grundlaget for dette estimat er ikke ændret og der er stor spredning på prisen, fordi mængderne kan variere meget.

Inkluderet i prisen for opfyldning af gravehullerne er etablering af en strandsø på aflejringskysten ca. 2 km nord-vest for Øreflippen.

Prisen inkluderer ikke det afvandingsprojekt, som vil være nødvendigt for at få sommerhusområdets drænsystem til at fungere efter fyldning af gravehullerne.

BeskrivelseEnhedSandsynlig mængdeEnhedsprisDeltotal (kr)
Opfyldning af gravehul-ler (strandsand)kubikmeter30.00020630.000
    
Jordvold (råjord)kubikmeter160140

22.000

Forventet totalpris   652.000
Sandsynlig maximum   781.000
Sandsynlig minimum   573.000

Løsning 2.1: Strandfodring
Strandfodring vil formodentlig foregå med intervaller på 5 – 10 år. Det bemærkes derfor, at nedenstående priser er årlige.

Prisen er baseret på, at sandet kan hentes ved uddybning af sejlrenden ved Øer Maritime Ferieby, som årligt uddyber (dredger) 25.000 kubikmeter. Feriebyen er villig til at noget af prisen for at strandfodre ved Gåsehagen, men det understreges, at prisen for at klappe sandet til søs er betydeligt mindre end for indpumpning på en strand.

Ud over udgifterne til strandfodringen bør den eksisterende jordvold ved Øreflakken forlænges, som beskrevet i løsning 1.2. Den sandsynlige pris for forlængelsen af jordvolden er 22.000 kr. Jordvolden beskyttes ikke mod bølgepåvirkning, da strandfodringen sikrer, at kystlinien aldrig når jordvolden.

BeskrivelseEnhedSandsynlig mængdeEnhedsprisDeltotal (kr)
Uddybning og indpumpning af sandkubikmeter10.00030300.000
Forventet totalpris   320.000
Sandsynlig maximum   379.000
Sandsynlig minimum   261.000

Løsning 2.2: Kystnære bølgebrydere
Anlæggelse af kystnære bølgebrydere kan evt. kombineres med strandfodring for at sikre, at opbygning af strand mellem den eksisterende kystlinie og bølgebryderne ikke foregår ved forøget erosion mellem bølgebryderne. Dette er ikke indregnet i den angivne pris.

BeskrivelseEnhedSandsynlig mængdeEnhedsprisDeltotal (kr)
Kerne (ral)kubikmeter420270113.000
Forstærkning (sten)kubikmeter770630526.000
Filterdugkubikmeter1.8004067.000
Jordvold (råjord)kubikmeter16014022.000
Forventet totalpris   729.000
Sandsynlig maximum   761.000
Sandsynlig minimum   697.000