Sidste nyt

19. april 2019
Syddjurs kommune godkendte projektforslag 24. oktober 2018
Høringssvar, som gav svar fra 8 lodsejere og samlet 3 klager.
 
Projektet er sendt videre til Klagenævnet. Tidsplan for svar er ukendt og Syddjurs kommune kan ikke henvende sig og fremme sagsbehandlingen. 
Følg sagen hos kommunen her: KLIK HER 
 
6. oktober 2018
 
Syddjurs kommune har sendt projektforslag til behandling og beslutning i byrådet.
 
Følg sagens status på kommunens hjemmeside ved at klikke nedenfor:
Nyeste dokumenter fra 2018:  KLIK HER
Dokumenter fra 2017:  KLIK HER
Dokumenter fra 2015:  KLIK HER
 
8. oktober 2017
 
Informationsmøde om højtvandssikring ved Gaasehage
 
Syddjurs kommune har afholdt informationsmøde for alle grundejere om status på ovenstående lørdag, 7. oktober 2017 på Hotel Ebeltoft Strand.
___________________________________________________________________ 

16. juli 2015

Informationsmøde om kystsikring ved Gaasehage

Syddjurs kommune indkalder alle Gaasehage grundejere til information om kystsikringen, herunder økonomi, tidsplan, finansiering og den videre beslutningsproces.

Lørdag den 5. september 2015 kl. 11.00 på Hotel Ebeltoft Strand

__________________________________________________________________

9.december 2013

Mail fra Morten Hundahl, Syddjurs kommune.

Til orientering har Udvalget for Natur, Teknik og Miljø principgodkendt, at der arbejdes videre med projektet. Jeg vil derfor straks i det nye år tage fat i en rådgiver med henblik på detailprojektering af digeløsningen, hvorefter vi kan afholde licitation og formel høring af grundejerne.

____________________________________________________________

Ebeltoft Folketidende 26. Juni 2012