Kom til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Gaasehage.
 
Afholdes lørdag 20. maj kl. 14.00 på Ebeltoft Park Hotel, Vibæk Strandvej 4, lokale 5.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Klik HER for at se aktuel dagsorden
 
Regnskab 2016. Klik HER
Budgetforslag 2018. Klik HER
 
Indkomne forslag:
Badebro ved Øreflak. Klik HER
Henstilling af tidsrum for anvendelse af larmende haveredskaber. Klik HER
Asfaltering/bump for at minimere støvgener ved de 5 stamveje. Klik HER 
Sprøjte veje i flere måneder for at minimere støvgener på de 5 stamveje. Klik  HER
Reetablering af sti/bro mellem sø ved Gaasehagevej og Øreringene. Klik  HER
Højtvandssikring. Klik  HER
 
Der er en øl eller vand til alle fremmødte.