Projekt godkendt i Syddjurs Byråd, 24. Oktober 2018. Herefter høringssvar. Kommentarer fra 8 lodsejere. Klager fra 3.
 
Betyder at projektet nu er sendt videre til Klagenævnet. Tidsplan for svar fra Klagenævnet er ukendt. Syddjurs Kommune kan ikke henvende sig eller påvirke tidsplanen i Klagenævnet.